individuální doučování bez agentury

Obvod čtverce


Obvod čtverce - ilustrace

Pokud chceme lépe porozumět významu vzorce pro obvod čtverce, je dobré si uvědomit některé jeho základní vlastnosti.

Základní vlastnosti čtverce:


  • všechny čtyři strany jsou stejně dlouhé
  • sousední strany jsou vzájemně kolmé
  • protější strany jsou rovnoběžné
  • diagonály jsou vzájemně kolmé a půlí se

Pro výpočet obvodu čtverce je zapotřebí znalost délky jeho strany. Čtverec je rovinný útvar, který má všechny strany stejné délky. Obvod čtverce je pojem označující součet délek obvodových stran. Lze si představit, že tato délka vyjadřuje vzdálenost kolem dokola tohoto útvaru.

Obvod čtverce - vzorec


obvod čtverce = 4 × délka strany

O = 4 × a

Obvod čtverce - kalkulačka


Jednotka výpočtu obvodu čtverce je závislá na zadaných hodnotách.
Pokud zadáte čísla v metrech je zobrazený výsledek v metrech.
Výsledek obvodu čtverce se zobrazuje s maximální přesností na tisíciny.

Příklad užitečnosti obvodu čtverce


Jedná se například o délku pletiva potřebného k oplocení čtvercové zahrady. Pak je výhodné vědět, že není nutné měřit celou délku pozemku kolem dokola, ale jen získat délku jedné jeho strany a tuto délku vynásobit čtyřmi. Tímto postupem se získá rozměr, který reprezentuje délku pletiva potřebnou k oplocení dané zahrady. Jakmile je délka pletiva známá, je možné ji vynásobit cenou pletiva za jeden běžný metr, čímž se získá cena za pletivo potřebné k ohrazení celého pozemku.

Základní jednotkou obvodu čtverce je m (metr).

Dle situace, kterou je zapotřebí řešit, je možné pro obvod čtvercových obrazců využít i jiné jednotky délky.

příkladznačka jednotkynázev jednotky
obvod státní hranicekmkilometr
obvod dětského hřištěmmetr
obvod pracovního stoludmdecimetr
obvod školního sešitucmcentimetr
obvod kostičky stavebnicemmmilimetr

Vzorový příklad pro výpočet obvodu čtverce


Určete obvod čtvercového rovinného útvaru, jehož strana měří 35 mm.

Postup výpočtu:
Vždy je dobré si před začátkem výpočtu zapsat základní vzorec pro řešení úlohy.

Vzorec pro výpočet obvodu čtverce:
O = 4 × a

Délka strany a:
a = 35 mm

Obvod čtverce:
O = 4 × a = 4 × 35 = 140 mm

Slovní odpověď
Obvod čtvercového rovinného útvaru je 140 mm.

Rozšířený příklad pro výpočet obvodu čtverce


Čtvercová ohrada, která slouží k výběhu dobytka je ze svých tří stran oplocena dřevěným plotem a čtvrtou stranou přiléhá ke zděné zdi domu. Určete délku této zdi, pokud víte, že délka dřevěného plotu, který byl použit k ohrazení výběhu, byla 180,75 m. Svou odpověď zaokrouhlete na celé metry.

Postup výpočtu
Délka zdi reprezentuje čtvrtou stranu čtverce, proto stačí z dostupné informace vyjádřit délku jedné strany ohrady. Tím je výpočet vyřešen.

Vždy je dobré si před začátkem výpočtu zapsat základní vzorec pro řešení úlohy.

Vzorec pro výpočet obvodu čtverce:
O = 4 × a

Délka strany a:
3 × a = 180,75 m
a = 180,75 / 3 = 60,25 = 60 m

Slovní odpověď: Délka zdi přiléhající k ohradě, je po zaokrouhlení na celé metry, 60 metrů.

Obvod čtverce - video


Mám zájem o doučování


Kontaktní formulář:

* označuje povinnou položku

Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům.

 
Mobilní verze webu Standardní verze webu

Používáme pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Již nezobrazovat ×