individuální doučování bez agentury

Logaritmy - definice


Logaritmus je funkce, která je inverzní k funkci exponencionální se stejným základem. Logaritmus x z intervalu R = (0 , +∞) o základu a (a > 0, a ≠ 1) je reálné číslo y = logax pro které platí, že ay = x.

Logaritmy - čtení zápisu


Zápis logaritmu y = logax čteme jako logaritmus x o základu a je rovno y.

Logaritmy - dělení podle základu


Jak již bylo v předchozích odstavcích uvedeno, základ logaritmu může být reálné kladné číslo mimo čísla 1. Při výpočtech můžete narazit na logaritmy o určitém základu, které mají své pojmenování a liší se i zápisem oproti definici.
Jedná se hlavně o logaritmy dekadické a přirozené.

U dekadického logaritmu, jak název napovídá, je základem a číslo 10. A místo, aby se zapisoval jako log10x je zápis zkrácen na log x.

U přirozeného logaritmu, je základ Eulerovo číslo e, které má hodnotu 2,71…. A místo, aby se zapisoval jako logex je zápis zkrácen na ln x. Ln je zkratkou latinskeho logaritmus naturalis (přirozený logaritmus).

Logaritmy - další témata


Název tématuPopis
Vzorce logaritmůvzorce pro logaritmy
Logaritmické rovnicevysvětlení výpočtu logaritmických rovnic
Graf logaritmupostup tvorby grafu logaritmu

Mám zájem o doučování


Kontaktní formulář:

* označuje povinnou položku

Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům.

 
Mobilní verze webu Standardní verze webu

Používáme pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Již nezobrazovat ×