individuální doučování bez agentury

Římské číslice - vytváření


Římské číslice

Římské číslice se zapisují pomocí písmen abecedy, kdy se používají písmena I, V, X, L, C, D a M. Tyto znaky mají v zápisu římského čísla následující význam: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500 a M = 1000.

Římská číslice se vytváří skládáním těchto znaků, kdy se vyšší číslice píše před nižší. Při skládání nesmí být za sebou více jak tři stejné znaky. Dále platí odečítací pravidlo, které umožňuje zkrátit zápis některých číslic a zároveň dodržet maximální počet opakujících se znaků za sebou. Při využití odečítacího pravidla se zapíše nižší číslice před vyšší např. IV = 5 - 1 = 4. Toto pravidlo je možné využít pouze pro vytváření římských číslic 4, 9, 40, 90, 400, 900 resp. pro odečítání můžeme použít pouze znaky I, X, a C.

Římské číslice - použití


Dnes se římské číslice nepoužívají pro výpočty, ale používají se např. na: ciferníku hodin, označení kapitol v knihách, letopočty výstavby nebo rekonstrukce budov a pořadová čísla měsíců.

Převod arabských číslic na římské číslice


Pro upřesnění ještě uvedeme, že číslice, které běžně používáme pro zápis množství se nazývají arabské. Jedná se o symboly 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Více naleznete na stránce čísla.

Při převodu může nastat několik případů:

Převáděné číslo odpovídá přesně symbolu římské číslice


V tomto případě jednoduše přepíšeme číslo na jeho římský ekvivalent. Např.: 5 = V, 100 = C nebo 10 = X. A to je vše.

Převáděné číslo nemá odpovídající symbol římské číslice


V tomto případě vyhledáme vždy nejvyšší možný symbol(y) římské číslice, pomocí nichž budeme skládat výsledné číslo přičítaním nebo odečítáním dalších.
Např. 11 - nejbližsí vhodný je X(tj.10) a potřebujeme ještě příčíst jedničku (symbol I). Při přičítání píšeme přičítaný symbol z pravé strany vyššího symbolu. Pomocí tohoto pravidla obdržíme výsledek v podobě římské čislice v podobě XI.

Převod římského čísla na arabské číslice


Připravujeme

Konvertor říských číslic


Konvertor připravujeme

Tabulky římských číslic


Římské číslice přehledně seřazené naleznete na dalších stránkách, které jsou přístupné pomocí odkazů uvedených níže.

Tabulka římských číslic od 1 do 1000

Tabulka římských číslic od 1001 do 2000

Tabulka římských číslic od 2001 do 3000

Mám zájem o doučování


Kontaktní formulář:

* označuje povinnou položku

Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům.

 
Mobilní verze webu Standardní verze webu

Používáme pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Již nezobrazovat ×