individuální doučování bez agentury

Pythagorova věta


Pythagorova věta - ilustrace

Pythagorova věta se používá pro výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku. Z obecného vyjádření lze odvodit výpočty pro určení délek obou odvěsen a přepony daného pravoúhlého trojúhelníku. Pythagorova věta se používá pro řešení konstrukčních nebo početních úloh. V praxi lze tuto větu využít pro přibližné výpočty vzdušných vzdáleností mezi dvěma objekty nebo výpočet délky hranice pozemku.

Pythagorova věta platí v každém pravoúhlém trojúhelníku a vyjadřuje, že obsah čtverce nad přeponou je roven součtu obsahů čtverců nad oběma odvěsnami. Přeponou trojúhelníku označujeme jeho nejdelší stranu a odvěsnami dvě kratší strany. Přepona je označena znakem c a odvěsny znaky a, b.

Pythagorova věta - vzorec


c2 = a2 + b2

Pythagorova věta - odvozené vzorce


Při znalosti délky dvou stran můžeme pomocí odvozených vzorců z Pythagorovy věty dopočítat stranu třetí.

c = √a2 + b2
a = √c2 - b2
b = √c2 - a2

Pythagorova věta - kalkulačka


Jednotka výpočtu je závislá na zadaných hodnotách.
Pokud zadáte čísla v metrech je zobrazený výsledek také v metrech.
Výsledek výpočtu pomocí Pythagorovy věty se zobrazuje s maximální přesností na tisíciny.

Mám zájem o doučování


Kontaktní formulář:

* označuje povinnou položku

Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům.

 
Mobilní verze webu Standardní verze webu

Používáme pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Již nezobrazovat ×