individuální doučování bez agentury

Doučování matematiky v angličtině


Doučování matematiky v angličtině- ilustrace

Doučování matematiky v angličtině je určeno českým i zahraničním studentům, kteří studují v anglickém jazyce a potřebují pomoci s vyložením nějakého matematického problému. Doučování je pro všechny věkové kategorie, od základní školy, přes střední školy až po vysoké školy.

Na lekcích lze vyložit základní počty, úpravy výrazů, rovnice a nerovnice, funkce, tělesa (objemy a povrchy), trigonometrii, základy diferenciálního počtu (limity, derivace a integrály) atd. Přehled všech témat naleznete na stránce doučování matematiky Praha a také pod níže uvedenými odkazy.

IB Maths Tutoring and IGCSE Maths Tutoring via Skype Doučování matematiky pro IB a IGCSE po Skype

Ve všední dny se lekce konají v centru Prahy, a to u Anděla v tiché kavárně. Kavárna je převážně navštěvována vysokoškolskými studenty, kteří zde studují. Lekce probíhají obvykle mezi 8:00 - 18:00, dle ceníku pro výuku angličtiny.

Po dohodě, je možná výuka i o víkendu nebo o svátcích, dle ceníku angličtiny pro víkendy a svátky. Tato výuka vždy probíhá ve fast food restauraci, Praha 4 - Lhotka.

Math tutoring in English language


Math tutoring in English is for Czech and foreign students who study in English language and who need to help with some mathematical problem. Tutoring is for everyone in any age, for primary school, for high school and for university too.

I teach basic calculus, fractions, equations and inequalities, functions, two dimensional mathematical shapes (circuits and areas), three dimensional mathematical solids (surfaces areas and volumes), trigonometry, fundamentals of differentiation and the derivative calculus (limits, derivatives and integrals), etc. For more topics, see the page for math tutoring in Prague and also on the following links.

IB Maths Tutoring and IGCSE Maths Tutoring via Skype Doučování matematiky pro IB a IGCSE po Skype

During weekdays, lessons are in the Prague center, at Anděl´s station in quiet cafe. The most common customers are university students, who study there. Lessons are always done from 8 am to 6 pm, according to the price list for English tutoring.

After the agreement, it is possible to have a meeting during the weekend or holidays, according to the price list for English tutoring for weekends and holidays. This tutoring is always taken place at a fast food restaurant, at Praha 4 - Lhotka.

Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům.

 
Mobilní verze webu Standardní verze webu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Použitím webu s tím souhlasíte. ... zobrazit podrobnosti

Již nezobrazovat ×