individuální doučování bez agentury

Doučování matematiky - on-line pomocí aplikace Skype


Doučování matematiky - ilustrace

Připravujete se na přijímací nebo závěrečné zkoušky z matematiky? Poskytuji profesionální doučování matematiky pomocí aplikace Skype, které pokrývá tématické okruhy od přijímacího řízení na střední školy, přes přípravu k maturitní zkoušce, po zkoušky z matematiky na vysokých školách. Organizace hodiny doučování matematiky bude záviset na Vašich potřebách. Doučuji teoretické okruhy, praktické počítání tématu s výkladem nebo konzultaci Vašich konkrétních dotazů.

Jak doučování matematiky po Skype probíhá?

On-line doučování matematiky po Skype je pro studenty pohodlné a zároveň výhodné, protože šetří jejich čas a umožňuje jim být flexibilní, tedy nevázat se na konkrétní místo konání lekce. Hodina se může konat odkudkoliv přes chytré zařízení, kde je připojení k internetu. Spousta studentů absolvuje lekce přes svůj chytrý telefon, tablet nebo notebook, a to z domova, ze školy nebo ze své oblíbené kavárny. Při lekcích je možné využít sluchátka a webkameru, avšak není to podmínkou.

Doučování matematiky probíhá formou video lekce, kdy student na své obrazovce vidí lektorovy poznámky a nákresy v reálném čase, v případě potřeby jsou zobrazovány společně s výpočty i studijní materiály pro podporu vysvětlované látky. Další výhodou je možnost pořizování kopií lektorovy obrazovky s jeho výpočty nebo náčrtky, které si student může uložit a později využít ke studiu.

Individuální přístup k doučování matematiky

Během doučování matematiky je možné vyložit nějaký matematický okruh od základů, a poté ho procvičit nebo lze rovnou přistoupit k řešení složitějších úloh. Vše záleží na úrovni a požadavcích studenta, kterému je průběh lekce maximálně přizpůsoben. Během hodin se student může neomezeně dotazovat a pokud je to nutné, jsou doplňovány související informace.

Snad jeden příklad za všechny; nezřídka se stává, že lekce vyhledá vysokoškolský student, jenž potřebuje procvičit základy diferenciálního počtu, ale bohužel již zapomněl práci se zlomky. Zde je pak nutné věnovat část lekce opakování základních operací se zlomky, poté je možné se opět vrátit k integrálům a derivacím. Díky tomu student získá ucelenou informaci, kterou je pak schopen aplikovat a uspět u zkoušky.

Doučování matematiky po Skype je pro studenty nenáročná, zvládnou ji žáci už od 10 let, horní věková hranice není stanovena. Je vhodné, aby si student pro lekci nalezl pohodlné a klidné místo s možností pracovní plochy pro zápis poznámek a výpočtů.

Pravdou je, že matematika nepatří k oblíbeným předmětům studentů. Pro většinu je nezábavná a mnohdy i nepochopitelná. Jakmile se ale student naučí základní pravidla a najde si svůj přístup, stane se pro něj matematika jednodušší a zábavnější. Na matematice je skvělé, že k jednomu konkrétnímu výsledku vede více cest, a právě tyto cesty Vás při doučování matematiky naučím hledat.

Doučování matematiky Vám poskytne výklad srozumitelnou formou. Díky které mnoho studentů zjistilo, že matematika není pouze strohá věda, ale že je i zábavná. Odezvy od studentů si můžete prohlédnout v referencích.

Blok doučování matematiky má zpravidla 60 nebo 90 minut, avšak délku jedné lekce určujete Vy. Ceny bloků doučování naleznete v ceníku, kde jsou odstupňovány podle délky.

Možnosti doučování matematiky


 • pravidelné doučování
 • příprava na přijímací zkoušky
 • příprava na závěrečné zkoušky
 • příprava na státní maturitu
 • příprava na reperát nebo doklasifikaci
 • příprava na SCIO
 • mezinárodní zkoušky
  • Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education of Maths)
  • IB Standard / Higher Level
   (International Baccalaureate of Maths)
 • příprava na zahraniční university (Oxford, Cambridge a další)

Tématické okruhy pro doučování matematiky


Tématické okruhy pro SŠ: - úprava mnohočlenů
- lomenné výrazy
- úpravy mocnin / odmocnin
- útvary a tělesa
- trojúhelníky
- lineární rovnice a nerovnice
- kvadratické rovnice a nerovnice
- exponenciální a logaritmické rovnice
- funkce
- goniometrie
- posloupnosti
- kuželosečky
 
Tématické okruhy pro VŠ: - vektory (lineární závislost, nezávislost, soustavy rovnic)
- matice (hodnost, determinant, maticové rovnice)
- limity (vlastní a nevlastní)
- derivace (jedné a více proměnných, extrémy, průběhy)
- integrály (vlastní, nevlastní, obsahy, objemy, křivky)
- diferenciální rovnice prvního a druhého řádu
- základy lineárního programování, simplexová metoda
- dopravní úlohy

Vypsané tématické okruhy pro doučování matematiky po Skype jsou pouze orientační a jsou tvořeny nejčastěji doučovanou látkou. Doučována jsou všechna témata pokrývající látku od SŠ po VŠ. Pokud máte zájem o doučování, nebojte se informovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo volejte.

Zajímavosti a podklady naleznete v materiálech k matematice.
Množství podkladů se rozvíjí dle potřeb klientů při doučování matematiky
a na základě námětů a připomínek.

Mám zájem o doučování


Kontaktní formulář:

* označuje povinnou položku

Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům.

 
Mobilní verze webu Standardní verze webu

Používáme pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Již nezobrazovat ×