individuální doučování bez agentury

Doučování angličtiny - on-line pomocí aplikace Skype


Doučování angličtiny - ilustrace

Potřebujete se zlepšit v nějakém gramatickém jevu, konverzaci nebo tématickém okruhu z angličtiny? Nabízím doučování angličtiny dle Vašich individuálních potřeb. Pomohu Vám s přípravou na závěrečné či přijímací zkoušky na jednotlivých úrovních, a to od začátečníků, přes mírně pokročilé až k pokročilým. Při doučování angličtiny používám vlastní účební pomůcky nebo lze postupovat podle Vašich podkladů a knih.

Doučování angličtiny přes aplikaci Skype je vhodné nejen jako podpora běžné školní výuky, ale i jako možnost individuálního zlepšení se v jazyce, jenž je v současnosti považován za jakousi novodobou latinu.

Pro koho je doučování angličtiny určeno?

Doučování angličtiny mohou využít žáci základních škol nebo středoškolští studenti k pravidelnému procvičování školní látky a průběžné přípravě na písemné práce či testy. V posledních ročnících středních škol je lekce možné směřovat k přípravě na školní nebo státní maturitu z angličtiny. Lze procvičovat poslechy, práci s anglickými texty, psaní esejí, anglickou gramatiku, konverzaci nebo projít maturitní otázky z reálií anglicky mluvících zemí.

V posledním ročníku středních škol je dále možné přejít k přípravě na přijímací zkoušky z angličtiny na vysoké školy či k přípravě na některý z mezinárodně uznávaných certifikátů jako je FCE.

Doučování angličtiny mohou využít i jednotlivci k individuálnímu zlepšení mimo vzdělávací instituce z osobního zájmu nebo z pracovní nutnosti. Pak jsou hodiny úzce zaměřeny dle konkrétních požadavků studenta.

Jak doučování angličtiny probíhá?

Jak již bylo zmíněno, obsah doučování je zcela individuální a přizpůsobený potřebám studenta. Z technického hlediska je nutné se na výuku připojit k internetu přes jakékoliv chytré zařízení a je vhodné mít během hodin při ruce sluchátka pro komfortnější poslech. Lektor při doučování angličtiny sdílí výukové materiály na obrazovku a současně vpisuje poznámky (nová slovíčka, zajímavé nebo důležité informace). Materiály pro domácí přípravu mohou být zasílány mailem nebo kopírovány a ukládány studentem přímo z obrazovky.

Blok doučování angličtiny po Skype má zpravidla 60 nebo 90 minut, avšak délku jedné lekce určujete Vy. Ceny bloků on-line doučování naleznete v ceníku, kde jsou odstupňovány podle délky.

V dnešní době se angličtina používá napříč celým světem. Přestože žijeme v Česku, tak se ani zde neubráníme vlivům anglické hudby, reklamy, filmům, anglicky označeným výrobkům. Mnohem více firem požaduje anglickou gramotnost a schopnost komunikovat se zahraničními klienty. Doučování angličtiny Vám nabízí možnost zdokonalit se v gramatice, poslechu, ústním i psaném projevu.

Skladba lekcí doučování angličtiny

Skladbu lekce si vždy určujete Vy. Při doučování angličtiny jsou používána:

  • výuková videa
  • poslechy podle preferencí studenta
  • práce s anglickým textem
  • konverzace
  • vysvětlení gramatiky a její procvičování
  • Vaše materiály dle požadavků

Tématické okruhy pro doučování angličtiny

Doučování angličtiny je převážně tvořeno níže uvedenými tématickými okruhy.

přítomný čas - present tense (simple, continuous, perfect, perfect continuous)
minulý čas - past tense (simple, continuous, perfect, perfect continuous)
budoucí čas - future tense (simple, continuous, perfect)
modální slovesa - modals
podmínkové věty - conditionals
trpný rod - passive
přímá řeč - reported speech
vztažné věty - relatives clauses
členy, ne/počitatelná podstatná jména, přídavná jména, frázová slovesa, příslovce, předložky

Vypsané tématické okruhy pro doučování angličtiny jsou pouze orientační, pokud máte zájem o jiná témata, nebojte se informovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo volejte.

Zajímavosti a podklady naleznete v materiálech k angličtině.
Množství podkladů se rozvíjí dle potřeb klientů on-line doučování angličtiny
a na základě námětů a připomínek.

Mám zájem o doučování


Kontaktní formulář:

* označuje povinnou položku

Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům.

 
Mobilní verze webu Standardní verze webu

Používáme pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Již nezobrazovat ×