individuální doučování bez agentury

Algebraické vzorce - binomické vzorce


Pro výpočty algebraických výrazů (mnohočlenů) je potřebná znalost algebraických vzorců. Algebraické vzorce jsou také nazývány jako binomické vzorce. Tento název je odvozen z latinského binom, což znamená dvoučlen. V přehledu algebraických vzorců označujeme jednotlivé členy pomocí znaků "ab", kde "a" je první člen dvoučlenu a "b" je druhý člen dvoučlenu. Jednotlivé členy algebraických vzorců jsou v oboru reálných (R) resp. komplexních čísel (C) - a, b ∈ R (resp. C).

Algebraické vzorce - pro druhé a třetí mocniny


(a + b)2 = a2 + 2ab + b2
(a - b)2 = a2 - 2ab + b2
(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3

a2 - b2 = (a + b)(a - b)
a3 + b3 = (a + b)(a2 - ab + b2)
a3 - b3 = (a - b)(a2 + ab + b2)

Mám zájem o doučování


Kontaktní formulář:

* označuje povinnou položku

Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům.

 
Mobilní verze webu Standardní verze webu

Používáme pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Již nezobrazovat ×