Lineární funkce - výpočet a grafy


Grafem lineárních funkcí je přímka. Přímka je nekonečně dlouhá bezrozměrná rovinná křivka.

V aplikaci pro zobrazení lineární funkce si můžete vygenerovat graf podle svých potřeb. Graf lineární funkce si můžete po kliknutí pravým tlačítkem na obrázek uložit. Vysvětlení jednotlivých případů je vysvětleno v textu pod grafem lineární funkce.

Graf lineární funkcey =
Graf lineární funkce: y=2x+2

Aplikace slouží pro zobrazení lineárních funkcí
s celočíselným zadaním pro a a b od 0 do 99.

Připravujeme graf lineární funkce, kde budete možné zadávat desetinná čísla i zlomky.

Definiční obor a obor hodnot lineární funkce


Definiční obor lineárních funkcí zahrnuje všechna čísla, tj. D(f) = ( - ∞; + ∞).
Definiční obor všech funkcí čteme na ose x.

Obor hodnot lineárních funkcí zahrnuje také všechna čísla, tj. H(f) = ( - ∞; + ∞).
Obor hodnot všech funkcí čteme na ose y.

Obecný tvar rovnice přímky


f: y = a × x + b, kde a vyjadřuje sklon přímky a b vyjadřuje posun přímky po ose y
f: y = (+ a) × x + b, jestliže a je kladné, pak přímka prochází I. a III. kvadrantem
f: y = (- a) × x + b, jestliže a je záporné, pak přímka prochází II. a IV. kvadrantem
f: y = a × x + (+ b), jestliže b je kladné, pak je přímka posunuta do kladné části osy y, tj. nahoru
f: y = a × x + (- b), jestliže b je záporné, pak je přímka posunuta do záporné části osy y, tj. dolů

Příklady lineárních funkcí


Graf funkce je definován dvěma body, které se vypočítají z obecné rovnice přímky.

f1: y = x
Do rovnice dosadíme x = 0, pak y = 0, dostáváme bod A [0;0]. Dále do rovnice dosadíme x = 1,
pak y = 1, dostáváme bod B [1;1]. Výsledná přímka prochází právě těmito dvěma body.

f2: y = - x
Do rovnice dosadíme x = 0, pak y = 0, dostáváme bod A [0;0]. Dále do rovnice dosadíme x = 1,
pak y = - 1, dostáváme bod B [1; -1]. Výsledná přímka prochází právě těmito dvěma body.

f3: y = 2*x
Do rovnice dosadíme x = 0, pak y = 0, dostáváme bod A [0;0]. Dále do rovnice dosadíme x = 1,
pak y = 2, dostáváme bod B [1;2]. Výsledná přímka prochází právě těmito dvěma body.

f4: y = (1 / 4 ) * x
Do rovnice dosadíme x = 0, pak y = 0, dostáváme bod A [0;0]. Dále do rovnice dosadíme x = 4,
pak y = 1, dostáváme bod B [4;1]. Výsledná přímka prochází právě těmito dvěma body.

f5: y = 6 * x + 2
Do rovnice dosadíme x = 0, pak y = 2, dostáváme bod A [0;2]. Dále do rovnice dosadíme x = 1,
pak y = 8, dostáváme bod B [1;8]. Výsledná přímka prochází právě těmito dvěma body.

f6: y = 2 * x – 3
Do rovnice dosadíme x = 0, pak y = - 3, dostáváme bod A [0; -3].
Dále do rovnice dosadíme x = 1, pak y = - 1, dostáváme bod B [1; -1].
Výsledná přímka prochází právě těmito dvěma body.

Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům.

Odkazy: doučování matematiky Praha | doučování angličtiny Praha
kancelářská křesla | kancelářské židle | zahradní nábytek | zahradní houpačky
německé cestovní kanceláře | dovolená Maledivy | dovolená Dubaj | svátky

plus mého doučování


reference


on-line reference

nabídka doučování


doučování matematiky Praha
doučování matematiky v angličtině
doučování angličtiny Praha

kontakt


tel.: 722 78 60 68

MOBILNÍ APLIKACE


webové a mobilní aplikace:
Second Click 2D & 3D Calc BMI kalkulačka spotřeba paliva

MOBILE TUTORING


vzdělávácí portál v EN:
Mobile Tutoring Math on-line

oblíbené materiály MA


obsah kruhu, obvod kruhu
logaritmy, lineární funkce
římské číslice, prvočísla
obsah čtverce, obsah obdélníku
objem válce, objem kvádru
objem krychle, obsah trojúhelníku
malá násobilka, velká násobilka
obsah lichoběžníku, Pythagorova věta
goniometrické vzorce, zlomky

oblíbené materiály AJ


anglická abeceda
nepravidelná slovesa
dny v týdnu anglicky
měsíce anglicky
barvy anglicky

partnerské stránky


doučování
doučování Brno
doučování České Budějovice
doučování Hradec Králové
doučování Kladno
doučování Kolín
doučování Liberec
doučování Olomouc
doučování Ostrava
doučování Pardubice
doučování Plzeň
 
Mobilní verze webu Standardní verze webu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Použitím webu s tím souhlasíte. ... zobrazit podrobnosti

Již nezobrazovat ×