Lineární funkce - výpočet a grafy


Grafem lineárních funkcí je přímka. Přímka je nekonečně dlouhá bezrozměrná rovinná křivka.

V aplikaci pro zobrazení lineární funkce si můžete vygenerovat graf podle svých potřeb. Graf lineární funkce si můžete po kliknutí pravým tlačítkem na obrázek uložit. Vysvětlení jednotlivých případů je vysvětleno v textu pod grafem lineární funkce.

Graf lineární funkcey =
Graf lineární funkce: y=2x+2

Aplikace slouží pro zobrazení lineárních funkcí
s celočíselným zadaním pro a a b od 0 do 99.

Připravujeme graf lineární funkce, kde budete možné zadávat desetinná čísla i zlomky.

Definiční obor a obor hodnot lineární funkce


Definiční obor lineárních funkcí zahrnuje všechna čísla, tj. D(f) = ( - ∞; + ∞).
Definiční obor všech funkcí čteme na ose x.

Obor hodnot lineárních funkcí zahrnuje také všechna čísla, tj. H(f) = ( - ∞; + ∞).
Obor hodnot všech funkcí čteme na ose y.

Obecný tvar rovnice přímky


f: y = a × x + b, kde a vyjadřuje sklon přímky a b vyjadřuje posun přímky po ose y
f: y = (+ a) × x + b, jestliže a je kladné, pak přímka prochází I. a III. kvadrantem
f: y = (- a) × x + b, jestliže a je záporné, pak přímka prochází II. a IV. kvadrantem
f: y = a × x + (+ b), jestliže b je kladné, pak je přímka posunuta do kladné části osy y, tj. nahoru
f: y = a × x + (- b), jestliže b je záporné, pak je přímka posunuta do záporné části osy y, tj. dolů

Příklady lineárních funkcí


Graf funkce je definován dvěma body, které se vypočítají z obecné rovnice přímky.

f1: y = x
Do rovnice dosadíme x = 0, pak y = 0, dostáváme bod A [0;0]. Dále do rovnice dosadíme x = 1,
pak y = 1, dostáváme bod B [1;1]. Výsledná přímka prochází právě těmito dvěma body.

f2: y = - x
Do rovnice dosadíme x = 0, pak y = 0, dostáváme bod A [0;0]. Dále do rovnice dosadíme x = 1,
pak y = - 1, dostáváme bod B [1; -1]. Výsledná přímka prochází právě těmito dvěma body.

f3: y = 2*x
Do rovnice dosadíme x = 0, pak y = 0, dostáváme bod A [0;0]. Dále do rovnice dosadíme x = 1,
pak y = 2, dostáváme bod B [1;2]. Výsledná přímka prochází právě těmito dvěma body.

f4: y = (1 / 4 ) * x
Do rovnice dosadíme x = 0, pak y = 0, dostáváme bod A [0;0]. Dále do rovnice dosadíme x = 4,
pak y = 1, dostáváme bod B [4;1]. Výsledná přímka prochází právě těmito dvěma body.

f5: y = 6 * x + 2
Do rovnice dosadíme x = 0, pak y = 2, dostáváme bod A [0;2]. Dále do rovnice dosadíme x = 1,
pak y = 8, dostáváme bod B [1;8]. Výsledná přímka prochází právě těmito dvěma body.

f6: y = 2 * x – 3
Do rovnice dosadíme x = 0, pak y = - 3, dostáváme bod A [0; -3].
Dále do rovnice dosadíme x = 1, pak y = - 1, dostáváme bod B [1; -1].
Výsledná přímka prochází právě těmito dvěma body.

Odkazy: doučování matematiky Praha | doučování angličtiny Praha
půjčovna dodávek Praha | půjčovna mikrobusů Praha | půjčovna dodávek Praha
autopůjčovna Brno | půjčovna dodávek Brno
kancelářská křesla | kancelářské židle | zahradní nábytek
německé cestovní kanceláře | Maledivy | Dubaj

plus mého doučování


  • doučování pro SŠ / VOŠ / VŠ
  • příprava ke zkouškám
  • krátkodobé i dlouhodobé doučování
  • časová flexibilita
  • individuální přístup
  • on-line materiály

reference


on-line reference

nabídka doučování


doučování matematiky Praha
doučování matematiky v angličtině
doučování angličtiny Praha

kontakt


tel.: 722 78 60 68

oblíbené materiály MA


obsah kruhu, obvod kruhu
logaritmy, lineární funkce
římské číslice, prvočísla
obsah čtverce, obsah obdélníku
objem válce, objem kvádru
objem krychle, obsah trojúhelníku
malá násobilka, velká násobilka
obsah lichoběžníku, Pythagorova věta
goniometrické vzorce, zlomky

oblíbené materiály AJ


anglická abeceda
nepravidelná slovesa
dny v týdnu anglicky
měsíce anglicky
barvy anglicky