individuální doučování bez agentury

Základní jednotky fyzikálních veličin SI


Základních jednotek podle mezinárodně domluvené soustavy (SI) je celkem 7. Jedná se o jednotky délky, hmotnosti, času, elektrického proudu, teploty, látkového množství a svítivosti.

Tabulka základních fyzikálních jednotek


VeličinaNázev jednotkyZkratka jednotky
délkametrm
hmotnostkilogramkg
čassekundas
elektrický proudampérA
teplotakelvinK
látkové množstvímolmol
svítivostkandelacd

Definice základních fyzikálních jednotek


Metr
je definován jako vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu za 1/299792458 s (sekundy).

Kilogram
je definován hmotností mezinárodního prototypu kilogramu uloženého v Mezinárodním úřadu pro míry a váhy.

Sekunda
je definována jako doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu velmi jemné struktury cesia 133 mezi dvěma hladinami.

Ampér
je definován jako stálý elektrický proud, který vyvolá mezi vodiči stálou sílu 2*10-7 N (Newtonů). U vodičů je uvažováno, že jsou přímé, nekonečně dlouhé, mají zanedbatelný průřez a jsou umístěny ve vakuu ve vzdálenosti 1m od sebe.

Kelvin
je definován jako 1/273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu (rovnovážný stav mezi třemi skupenstvými) vody.

Mol
je definován jako látkové množství soustavy, která obsahuje stejné množství jednotek, jako je atomů ve 12g uhlíku 612C.

Kandela
je definována jako svítivost zdroje vysílajícího v daném směru monochromatické záření o frekvenci 540*1012Hz (Hertzů) a zářivost v tomto směru je 1/683 W/sr (Wattů na steradián).

Mám zájem o doučování


Kontaktní formulář:

* označuje povinnou položku

Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům.

 
Mobilní verze webu Standardní verze webu

Používáme pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Již nezobrazovat ×