individuální doučování bez agentury

Ordinals - řadové číslovky


Přehled vytváření anglických řadových číslovek z číslovek běžných.

Pravidelné řadové číslovky se vytvářejí ze základního tvaru číslovek pomocí koncovky -th. Pravidelné jsou všechny číslovky, které neobsahují první tři pořadí: první (the first), druhý (the second), třetí (the third), a to ani ve složeninách (např. the thirty–third). Za řadovou číslovkou se nepíše tečka jako v češtině, ale zkratka koncovky. Před číslovkou řadovou se zpravidla používá určitý člen the.

S ohledem na začátečníky v angličtině je výslovnost řadových číslovek uváděna pomocí latinky a nikoliv pomocí oficiálního přepisu.

Tabulky anglických řadových číslovek


Ordinals 1st - 10th:

signnumberpronunciation
1stfirst[first]
2ndsecond[seknd]
3rdthird[srd]
4thfourth[fórs]
5thfifth[fifs]
6thsixth[sixs]
7thseventh[sevns]
8theighth[ejts]
9thninth[najns]
10thtenth[tens]

Ordinals 10th - 20th:

signnumberpronunciation
11theleventh[ilevns]
12thtwelfth[tvelvs]
13ththirteenth[srtýns]
14thfourteenth[fórtýns]
15thfifteenth[fivtýns]
16thsixteenth[sixtýns]
17thseventeenth[sevntýns]
18theighteenth[ejtýns]
19thnineteenth[najntýns]
20thtwentieth[tventys]
 

Ordinals 20th - 90th:

signnumberpronunciation
20thtwentieth[tventys]
30ththirtieth[srtys]
40thfortieth[fórtys]
50thfiftieth[fiftys]
60thsixtieth[sixtys]
70thseventieth[sevntys]
80theightieth[ejtys]
90thninetieth[najntys]U celých desítek dochází ke změkčení koncového -y na -i s přidání koncovky -th.

 

Ordinals > 20th:

signnumberpronunciation
21sttwenty-first[tventy-first]
32ndthirty-second[srty-second]
43rdforty-third[fórty-srd]
54thfifty-fourth[fifty-fórs]
65thsixty-fifth[sixty-fifs]
76thseventy-sixth[sevnty-sixs]
87theighty-seventh[ejty-sevns]
98thninety-eight[najnty-ejts]Za základní tvar číslovky přidáme její jednotkové vyjádření pomocí řadové číslovky.

 

Mám zájem o doučování


Kontaktní formulář:

* označuje povinnou položku

Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům.

 
Mobilní verze webu Standardní verze webu

Používáme pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Již nezobrazovat ×