individuální doučování bez agentury

Nepravidelná slovesa - 7. skupina


infinitive / past simple / past participle -en

INFINITIVEPAST SIMPLEPAST PARTICIPLETRANSLATION
arisearosearisenvysvtat
awakeawokeawokenprobudit (se)
beatbeatbeatenbít
befallbefellbefallenpotkat
bespeakbespokebespokenobjednat si
betakebetookbetakenodebrat se
bidbadebiddenpopřát
bitebitbittenkousnout
breakbrokebrokenrozbít
browbeatbrowbeatbrowbeatenzastrašit
choosechosechosenvybrat
drivedrovedrivenřídit (auto)
eatateeatenjíst
fallfellfallenpadat
forbidforbadeforbiddenzakázat
forgetforgotforgottenzapomenout
forgiveforgaveforgivenodpustit
forsakeforsookforsakenzanechat
freezefrozefrozenmrazit
givegavegivendát
hidehidhiddenskrýt
interweaveinterwoveinterwovenprotkat
mistakemistookmistakenzmýlit se
overeatoverateovereatenpřejídat se
overrideoverrodeoverriddenpřehlížet
overtakeovertookovertakenpředjet
overwriteoverwroteoverwrittenpřepsat
partakepartookpartakenpodílet se
proveprovedprovendokázat
retakeretookretakendobýt zpět
rewriterewroterewrittenpřepsat
rideroderiddenjezdit
riseroserisenrůst
shakeshookshakentřást
smitesmotesmittenbít
speakspokespokenmluvit
stealstolestolenukrást
strivestrovestrivenusilovat
swellswelledswollenpřibývat
taketooktakenvzít
treadtrodtroddenšlapat
untertakeundertookundertakenpodniknout
underwriteunderwroteunderwrittenpojistit
unfreezeunfrozeunfrozenrozmrazit
wakewokewokenprobudit
weavewovewovenvlnit (se)
writewrotewrittenpsát

Všechny skupiny naleznete na stránce nepravidelná slovesa.

Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům.

 
Mobilní verze webu Standardní verze webu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Použitím webu s tím souhlasíte. ... zobrazit podrobnosti

Již nezobrazovat ×