individuální doučování bez agentury

Celkový přehled anglických nepravidelných sloves


INFINITIVEPAST SIMPLEPAST PARTICIPLETRANSLATION
abideabodeabodedodržet
arisearosearisenvysvtat
awakeawokeawokenprobudit (se)
babysitbabysatbabysathlídat dítě
bewas / werebeenbýt
bearborebornnést, rodit
beatbeatbeatenbít
becomebecamebecomestávat se
befallbefellbefallenpotkat
begetbegot / begatbegot / begottenzplodit
beginbeganbegunzačínat
beholdbeheldbeheldspatřit
bendbentbentohnout (se)
beseechbesoughtbesoughtnaléhavě prosit
besetbesetbesettrápit
bespeakbespokebespokenobjednat si
betbetbetvsadit se
betakebetookbetakenodebrat se
bidbidbidnabízet
bidbadebiddenpopřát
bindboundboundvázat
bitebitbittenkousnout
bleedbledbledkrvácet
blowblewblownfoukat, vyhodit
breakbrokebrokenrozbít
breastfeedbreastfedbreastfedkojit
breedbredbredchovat (zvířata)
bringbroughtbroughtpřinést
broadcastbroadcastbroadcasthlásat
browbeatbrowbeatbrowbeatenzastrašit
buildbuiltbuiltstavět
burnburntburnthořet
burstburstburstroztrhnout
bustbustbustpraštit
buyboughtboughtkoupit
cancouldbeen ablemoci, umět
castcastcastobsadit
catchcaughtcaughtchytit
choosechosechosenvybrat
cleavecleft / clovecleft / clovenrozštípnout
clingclungclunglpět
comecamecomepřijít
costcostcoststát (mít hodnotu)
creepcreptcreptplížit se
cutcutcutřezat
dealdealtdealtjednat
digdugdugkopat
dodiddonedělat
drawdrewdrawnkreslit
dreamdreamtdreamtsnít
drinkdrankdrunkpít
drip-feeddrip-feddrip-fedkrmit napájením
drivedrovedrivenřídit (auto)
dwelldweltdweltpřebývat
eatateeatenjíst
fallfellfallenpadat
feedfedfedkrmit
feelfeltfeltcítit
fightfoughtfoughtbojovat
findfoundfoundhledat
fitfitfitpřizpůsobit
fleefledfleduprchnout
flingflungflunghodit
floodlightfloodlitfloodlitosvětlovat
flyflewflownlétat
forbearforboreforbornezdržet se
forbidforbadeforbiddenzakázat
forecastforecastforecastpředpovídat
foreseeforesawforeseenpředvídat
foretellforetoldforetoldpředpovídat
forgetforgotforgottenzapomenout
forgiveforgaveforgivenodpustit
forgoforwentforgonepředcházat
forsakeforsookforsakenzanechat
forswearforsworeforswornzapřísahat
freezefrozefrozenmrazit
gainsaygainsaidgainsaidodporovat
getgotgotdostat
givegavegivendát
gowentgonejít
grindgroundgroundbrousit
growgrewgrownrůst
hamstringhamstrunghamstrungochromit
hanghunghungviset
havehadhadmít
hearheardheardslyšet
hewhewedhewnsekat
hidehidhidden/td>skrýt
hithithitudeřit
holdheldhelddržet
hurthurthurtublížit
inlayinlaidinlaidinkrustovat
inputinputinputuložit
insetinsetinsetvložit
intercutintercutintercutprokládat
interweaveinterwoveinterwovenprotkat
keepkeptkeptvzít
kneelkneltkneltklečet
knitknitknitplést
knowknewknownznát
laylaidlaidležet
leadledledvést
leanleantleantopřít
leapleaptleaptskákat
learnlearntlearntučit (někoho)
leaveleftleftopustit
lendlentlentpůjčit
letletletnechat
lielaylainlhát
lightlitlitsvítit
loselostlostztratit
makemademadevyrobit
meanmeantmeantznamenat
meetmetmetpotkat
miscastmiscastmiscastobsadit
mishearmisheardmisheardpřeslechnout
mishitmishitmishitchybně odpálit míček
mislaymislaidmislaidzaložit
misleadmisledmisledsplést
misreadamisreadmisreadchybně číst
misspellmisspeltmisspeltchybně napsat
mistakemistookmistakenzmýlit se
misunderstandmisunderstoodmisunderstoodšpatně pochopit
mowmowedmownsekat
musthad tohad tomuset
offsetoffsetoffsetkompenzovat
outbidoutbidoutbidnabídnout více
outdooutdidoutdonepředstihnout
outgrowoutgrewoutgrownpřerůst
outputoutputoutputvypočítat
outrunoutranoutrunpředběhnout
outselloutsoldoutsoldrychleji prodat
outshineoutshoneoutshonezastínit
overcomeovercameovercomepřekonat
overdooverdidoverdonepřehánět
overdrawoverdrewoverdrawnpřekročit
overeatoverateovereatenpřejídat se
overfeedoverfedoverfedpřekrmit
overflyoverflewoverflownpřeletět
overhangoverhungoverhungpřesahovat
overhearoverheardoverheardzaslechnout
overlayoverlaidoverlaidobložit
overpayoverpaidoverpaidpřeplatit
overrideoverrodeoverriddenpřehlížet
overrunoverranoverrunobsadit
overseeoversawoverseendohlížet
overselloversoldoversoldpřeceňovat
overshootovershotovershotpřestřelit
oversleepoversleptoversleptzaspat
overspendoverspentoverspentutrácet
overtakeovertookovertakenpředjet
overthrowoverthrewoverthrownsvrhnout
overwriteoverwroteoverwrittenpřepsat
partakepartookpartakenpodílet se
paypaidpaidplatit
pleadpledpledprosit
presetpresetpresetpřednastavit
proofreadproofreadproofreadzkorigovat
proveprovedprovendokázat
putputputpoložit
quitquitquitpřestat
readreadreadčíst
rebuildrebuiltrebuiltpřestavět
recastrecastrecastpřeformulovat
redoredidredonepředělat
redrawredrewredrawnpřekreslit
rehearreheardreheardnastudování
remakeremaderemadepředělat
rendrentrentrvát
rerunreranrerunzopakovat
resellresoldresoldprodávat
resetresetresetobnovit
resitresatresatkonat opravnou zkoušku
restringrestrungrestrungvyměnit strunu
retakeretookretakendobýt zpět
retellretoldretoldpřevyprávět
rethinkrethoughtrethoughtpřehodnotit
rewindrewoundrewoundpřetočit pásku
rewriterewroterewrittenpřepsat
ridridridzbavit
rideroderiddenjezdit
ringrangrungzvonit
riseroserisenrůst
runranrunběžet
sawsawedsawnřezat
saysaidsaidříct
seesawseenvidět
seeksoughtsoughthledat
sellsoldsoldprodat
sendsentsentposlat
setsetsetsestavit
sewsewedsewnšít
shakeshookshakentřást
shearshearedshornstříhat
shedshedshedprolévat
shineshoneshonesvítit
shitshit / shatshit / shatsrát
shoeshodshodobout
shootshotshotstřílet
showshowedshownukázat
shrinkshrankshrunkscvrknout se
shutshutshutzavřít
simulcastsimulcastsimulcastvysílat program současně
singsangsungzpívat
sinksanksunkpotápět (se)
sitsatsatsedět
slayslewslainzavraždit
sleepsleptsleptspát
slideslidslidklouzat
slingslungslungzavěsit
slinkslunkslunkplížit se
slitslitslitrozříznout
smellsmeltsmeltcítit (nosem)
smitesmotesmittenbít
sowsowedsownzasít
speakspokespokenmluvit
speedspedspedurychlit
spellspeltspelthláskovat
spendspentspenttrávit (čas)
spillspiltspiltrozlít
spinspunspun / spantočit (dokola)
spitspatspatplivat
splitsplitsplitrozdělit
spoilspoiltspoiltzkazit
spotlightspotlitspotlitsvítit svítilnou
spreadspreadspreadrozšířit
springsprangsprungpramenit
standstoodstoodstát
stavestovestovepromáčknout
stealstolestolenukrást
stickstuckstuckdržet
stingstungstungbodnout
stinkstankstunkpáchnout
strewstrewedstrewnsypat
stridestrode---kráčet
strikestruckstruckudeřit
stringstrungstrungnavléci
strivestrovestrivenusilovat
subletsubletsubletpronajímat
swearsworeswornpřísahat
sweepsweptsweptpřehnat
swellswelledswollenpřibývat
swimswamswumplavat
swingswungswunghoupat se
taketooktakenvzít
teachtaughttaughtučit (někoho)
teartoretornroztrhat
telecasttelecasttelecastvysílat
telltoldtoldříct
thinkthoughtthoughtmyslet
throwthrewthrownházet
thrustthrustthrusttlačit
treadtrodtroddenšlapat
typecasttypecasttypecastobsadit
typesettypesettypesetvysázet
unbendunbentunbentnarovnat
underbidunderbidunderbidpobízet
undercutundercutundercutzlevnit
undergounderwentundergonepodstoupit
underlieunderlayunderlainbýt základem
underpayunderpaidunderpaidmálo platit
undersellundersoldundersoldprodávat pod cenou
understandunderstoodunderstoodrozumět
untertakeundertookundertakenpodniknout
underwriteunderwroteunderwrittenpojistit
undoundidundonezrušit
unfreezeunfrozeunfrozenrozmrazit
unwindunwoundunwoundodpočinout si
upholdupheldupheldpodporovat
upsetupsetupsetrozrušit
wakewokewokenprobudit
waylaywaylaidwaylaidpřepadnout
wearworewornnosit (oblečení)
weavewovewovenvlnit (se)
wedwedwedoddat
weepweptweptplakat
wetwetwetnamočit
winwonwonzvítězit
windwoundwoundporanit
withdrawwithdrewwithdrawnzrušit
withholdwitheldwithheldzadržet
withstandwithstoodwithstoodvydržet
wringwrungwrungždímat
writewrotewrittenpsát

Mám zájem o doučování


Kontaktní formulář:

* označuje povinnou položku

Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům.

 
Mobilní verze webu Standardní verze webu

Používáme pouze technické cookies pro zajištění správné funkce webu.

Již nezobrazovat ×