Objem válce


Objem válce - ilustrace

Pro výpočet objemu válce je zapotřebí znalost jeho průměru nebo poloměru, čísla pí a výšky. Objem válce je pojem označující velikost prostoru, který válec zaujímá resp. prostor, který lze využít pro uskladnění čehokoliv ve válci. Základní jednotkou objemu je m3 (metr krychlový).

Objem válce - vzorec


objem válce = 1/4 × Ludolfovo číslo × průměr válce2 × výška válce
nebo
objem válce = Ludolfovo číslo × poloměr válce2 × výška válce

V = 1/4 × (π × d2 × v) = π × r2 × v

Objem válce - kalkulačka


Jednotka výpočtu objemu válce je závislá na zadaných hodnotách.
Pokud zadáte čísla v metrech je zobrazený výsledek v metrech krychlových.
Výsledek objemu válce se zobrazuje s přesností na tisíciny.

Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům.

Odkazy: doučování matematiky Praha | doučování angličtiny Praha
půjčovna dodávek | půjčovna dodávek Praha | půjčovna dodávek Brno
německé cestovní kanceláře | Maledivy